(1)
van Delft, W. Terminology Committee for Social Work. Vaktaalkomitee Vir Maatskaplike Werk. <i>New Dictionary of Social Work. Nuwe Woordeboek Vir Maatskaplike Werk.</I&gt;. Lex 1, 6.