[1]
Pheiffer, F. 1. Two Recent Major Afrikaans–English / English–Afrikaans Dictionaries from Pharos Fred Pheiffer. Lexikos. 18, (1). DOI:https://doi.org/10.5788/18-0-489.