[1]
Zhang, Y. 2024. Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century. Lexikos. 34, 1 (Jun. 2024), 213-217. DOI:https://doi.org/10.5788/34-1-1907.