[1]
Lexikos, L. 1. Lexkos 15. Lexikos. 15, (1). DOI:https://doi.org/10.5788/15-0-1195.