[1]
Lexikos, L. 1. Lexikos 1. Lexikos. 1, 1 (1). DOI:https://doi.org/10.5788/1-1-1141.