[1]
Frawley, W. 1. Remarks on the Lexicographical Treatment of Metaforms. Lexikos. 6, 1 (1). DOI:https://doi.org/10.5788/6-1-1022.