Ensiklopedisiteit in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal: 'n " Saak " van balans

Willem Botha

Abstract


Opsomming: Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (voortaan WAT) het vanaf die negende deel wegbeweeg van 'n meer ensiklopediese aanbod van inligting. Hiervoor het die woordeboek heelwat lof van teoretici ontvang. Die mening is egter ook uitgespreek dat die WAT wat leksiko-grafiese funksie betref meer op die kognitiewe funksies, wat veral ensiklopediese inligting behels, moet konsentreer. In reaksie hierop word daar probeer om vas te stel of die WAT vanaf die negen-de deel 'n balans gevind het tussen ensiklopediese en semantiese inligting. Vir hierdie doel word daar gefokus op Wiegand se sienings rondom die hantering van ensiklopediese inligting in verkla-rende woordeboeke asook die meer tradisionele beginsel van komponentontleding.

Sleutelwoorde: ENSIKLOPEDIESE INLIGTING, KOGNITIEWE FUNKSIE, KOMMUNI-KATIEWE FUNKSIE, KOMPONENTONTLEDING, LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIE, POLIFUNK-SIONEEL, SEMANTIESE INLIGTING

Abstract: From the ninth volume, the Woordeboek van die Afrikaanse Taal (henceforth WAT) moved away from a more encyclopaedic presentation of information. Theorists reacted positively to this change of direc-tion. The opinion was, however, also expressed that the WAT, as far as lexicographic function is concerned, should concentrate more on cognitive functions, which include especially encyclopaedic information. In re-sponse to this opinion, an effort is made to establish whether the WAT has from volume nine succeeded in finding a balance between encyclopaedic and semantic information. For this purpose the focus is on Wie-gand's views on the presentation of encyclopaedic information in explanatory dictionaries as well as the more traditional principle of component analysis.

Keywords: COGNITIVE FUNCTION, COMMUNICATIVE FUNCTION, COMPONENT ANALYSIS, ENCYCLOPAEDIC INFORMATION, LEXICOGRAPHIC FUNCTION, POLIFUNC-TIONAL, SEMANTIC INFORMATION


Keywords


COGNITIVE FUNCTION; COMMUNICATIVE FUNCTION; COMPONENT ANALYSIS; ENCYCLOPAEDIC INFORMATION; LEXICOGRAPHIC FUNCTION; POLIFUNC-TIONAL; SEMANTIC INFORMATION

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/19-0-428

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help